Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Hangzhou Commercial Center Hotel

Adresse: Qing Chun Lu 149 - 3 (Qian Hu Bin, Zhe Yi Yuan Pang)
Téléphone: +86-571-87250888  FAX: +86-571-87250957
click and print it with you